Mijn naam is Jelle van Veen. Geboren in 1964, ben ik opgegroeid op het platteland van Siegerswoude (Friesland) en heb na de middelbare school van 1989 t/m 1994 gestudeerd aan de "Minerva", kunstacademie te Groningen. Ik heb daar de autonome richting gevolgd en heb les gehad van o.a. Christie van der Haak, Johan van Oord en Ton Mars. Hoewel ik tijdens deze periode veel heb geschilderd bestond mijn afstudeerwerk uit kleine tekeningen. In mijn vierde studie-jaar heb ik een tijdje in Bergen (Noorwegen) op de "Vestlandets kunstakademi" gezeten, daar ontdekte ik dat tekenen voor mij  het meest geschikte medium is. Sinds mijn afstuderen ben ik actief als beeldend kunstenaar. Daarnaast geef is zo nu en dan les, maak werk in opdracht en werk bij de educatieve afdeling van het Groninger museum.

In mijn werk onderzoek ik hoe figuratie en abstractie zich tot elkaar verhouden. Mijn persoonlijke waarneming van de wereld vormt daarbij mijn leidraad en inspiratiebron. In de loop der jaren ontwikkelde ik verschillende vormen van abstratie die ik in mijn werk samenbreng met figuratieve elementen. Inhoudelijk gezien representeren de figuratieve elementen aspecten van mijn eigen leven of het menselijk bestaan. De inhoud lijkt de kijker in een bepaalde richting te sturen, maar dat is slechts schijn. Vervormingen en/of toevoeging van abstracte vormen genereren een soort distantie die de kijker de ruimte geeft voor eigen interpretaties op het werk, en uiteindelijk ook op zichzelf en op de wereld om hem/haar heen. Juist deze verwondering over de realiteit, dit anders kijken dan de toeschouwer gewoon is, is wat mijn kunst behelst en wat ik beoog. Het brengt het rationele deel van de kijker in verband met zijn diepere onbewuste lagen. Een tekening is voor mij geslaagd als het dit proces op gang brengt.

Januari, 2010.